قوانين العرض

Konuşmacılara 15 dakika süre verilecektir. Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler bulunacaktır. Konuşmacıların; sunumlarını bir gün önce salon görevlilerine ulaştırmaları sempozyumun işleyişi için önemlidir.