Aim of the Symposium

Medeniyetler ilim adamlarının omuzlarında yükselir. Bu yönüyle ufuk sahibi alimler, içinde yetiştikleri toplumları ayakta tutan, onlara yön veren büyük şahsiyetlerdir. Toplumumuzun temel taşı durumundaki müstesna şahsiyetlerin düşüncelerinin yeni nesillere tanıtılması, günümüz insanına ışık tutması açısından büyük önemi haizdir.

Anadolu’da yetişmiş çok değerli tarihî şahsiyetlerimizden biri de Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’dir. Kültür tarihimizin övünç kaynaklarından ve abide şahsiyetlerinden olan Ahmed Ziyaüddin, şöhreti sınırlarımızı aşmış meşhur bir muhaddis, kelamcı, fakih ve sûfîdir.

Gümüşhanevî hakkında bugüne kadar birçok bilimsel araştırma ve toplantılar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Onun, kalemi ve kelamıyla İslam dünyasına büyük hizmetleri olmuş, bilginin değerini her zaman en üstte tutarak, toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine çalışmış, pasifliğe, miskinliğe ve tembelliğe savaş açmış, insana ve topluma hizmeti ön planda tutarak bunun için gerekli olan fedakarlıklardan kaçınmamış, gerektiğinde cephede düşmanla savaşmıştır. İslamî ilimlerin birçok dalında eserler vücuda getirmiş Gümüşhanevî, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş bir ilim ve aksiyon adamıdır.

Bu sempozyum, kültür tarihimizin bu değerli şahsiyetinin düşünce ve eserlerini tanıtmayı ve onların toplumumuza tesirlerini araştırmayı amaçlamaktadır.